Hydrokodon 10/500mg Watson-540

$4.50

Watson 540 (Hydrocodone) 500 mg är i grunden ett högkvalitativt kombinationsläkemedel framtaget för att lindra måttlig till svår smärta. Hydrocodone till salu är formulerad med en kombination av Hydrocodone och Acetaminophen. Acetaminophen är den icke-opioid smärtstillande och Hydrocodone är den opioid smärtstillande

Köp Hydrocodone 10/500mg piller online. Hydrokodon eller dihydrokodeinon är en halvtillverkad opioid som härleds från två av de vanligaste lugnande medlen, kodein och tebain.

Ett piller kostade 4,5 USD

Minsta beställning 50 piller

Beskrivning

Hydrocodone 10/500mg Watson-540 |Köp Hydrocodone 10/500mg Watson-540 |

Hydrocodone 10/500mg Watson-540

Watson 540 (Hydrocodone) 500 mg är i grunden ett högkvalitativt kombinationsläkemedel framtaget för att ge lindring från måttlig till svår smärta. Hydrocodone till salu är formulerad med en kombination av Hydrocodone och Acetaminophen. Acetaminophen är det icke-opioida smärtstillande medlet och Hydrocodone är det opioid-smärtstillande medlet.

Detta läkemedel verkar i hjärnan genom att förändra hur kroppen reagerar och känner smärta. Detta läkemedel används också för att minimera symtomen på feber hos individer.

När du köper hydrokodon online är det förknippat med allvarliga biverkningar av ytlig/långsam andning, så det rekommenderas inte för barn under 6 år.

Hur använder jag Watson 540 (hydrokodon)?

Du bör noggrant läsa patientinformationsbroschyren tillhandahålls av din läkare innan du börjar med detta läkemedel.

Köp hydrokodon kan användas med eller utan mat oralt genom munnen. Om du har illamående, så rekommenderas det att du först frågar och rådgör med din läkare eller vårdgivare innan du använder läkemedlet.

Formulering av Watson 540 (Hydrocodone 10) 500 mg:

Varje surfplatta med Watson 540 innehåller:

  • Magnesiumstearat
  • Mikrokristallin cellulosa
  • Krospovidon
  • Croscarmellose Sodium
  • Stearinsyra
  • Stärkelse
  • Povidone
  • Majsstärkelse
  • Aluminiumoxid
  • Innehåller färgpigment D&C Yellow No. 10

Hydrokodon till salu:

Doseringen av detta läkemedel beror på patientens övergripande svar och medicinska tillstånd. Försök aldrig att öka dosen av medicinen och du bör sluta med medicinen på anvisningar från din vårdgivare.

Köp Hydrocodone Online:

Att plötsligt stoppa medicinen kan orsaka utsättning. För att förhindra abstinens bör du sänka dosen av medicin gradvis i steg enligt anvisningar från din läkare.

Hydrokodon online kan ibland orsaka beroende. För att undvika beroende av detta läkemedel rekommenderas det att inte överskrida doseringen av läkemedlet från den ordinerade.

Försiktighetsåtgärder för Watson 540 (Hydrocodone) 500 mg:

Allergi:

Om du är allergisk mot användningen av Acetaminophen och Hydrocodone, bör du rådfråga din läkare eller vårdgivare före användning av detta läkemedel. Denna produkt kan innehålla aktiva ingredienser, vilket kan orsaka problem och allergiska reaktioner hos individer.

Sömnighet:

Användningen av detta läkemedel kan göra dig dåsig eller yr. Det rekommenderas starkt att inte delta i en aktivitet som kräver fullständig uppmärksamhet eller vakenhet, som att använda maskiner eller köra bil. Undvik alla sådana aktiviteter tills du känner att du kan göra dem säkert utan att ha några problem.

Graviditet:

Detta läkemedel är känt för att skada ett ofött barn. Det rekommenderas att endast använda detta läkemedel vid behov. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal för att diskutera fördelarna och riskerna med detta läkemedel under graviditetsperioden.

Amning:

Detta läkemedel kan orsaka oönskade effekter på barnet genom att det passerar över i bröstmjölken. Du bör omedelbart rådfråga din läkare om ditt barn utvecklar ovanliga tecken på andningssvårigheter, sömnighet och svårigheter att äta.

Biverkningar av Watson 540 (Hydrocodone) 500 mg:

Hydrokodonet som säljs kan orsaka kräkningar, illamående, yrsel, dåsighet och förstoppning. Vissa av dessa biverkningar kan minska med tiden medan du fortsätter med medicinen. Om du på något sätt upptäcker att någon av dessa effekter förvärras, bör du omedelbart söka medicinsk hjälp för att hitta botemedlet.

För att förhindra risken för förstoppning bör du äta kostfiber och dricka mycket vatten. Du kan också ta laxermedlet för att minimera symtomen på förstoppning. Du bör rådfråga med din läkare om vilken typ av laxermedel som är lämplig för dig.

För att minimera symptomen på yrsel och yrsel bör du resa dig långsamt under liggande eller sittande ställning.

Ytterligare information

Quantity

60 pills, 90 pills, 180 pills