Beskrivning

Produktbeskrivning | Var kan man köpa MDPV-pulver

Köp MDPV-pulver till överkomliga priser. Hur man köper MDPV-pulver, gå till butiken och gör en beställning. Var du kan köpa MDPV-pulver till bra priser finns på GlobalMed House.

MDPV-pulver (Methylenedioxypyrovalerone) är en stimulant av katinonklassen som fungerar som en noradrenalin-dopaminåterupptagshämmare (NDRI). Den utvecklades först på 1960-talet av ett team på Boehringer Ingelheim. Köp MDPV

Dess aktivitet vid dopamintransportören är sex gånger starkare än vid noradrenalintransportören och den är praktiskt taget inaktiv vid serotonintransportören. MDPV Powder förblev ett obskyrt stimulerande medel fram till omkring 2004 då det enligt uppgift såldes som en designerdrog.

Tills det förbjöds 2011 såldes produkter som innehöll MDPV Powder och märkt som badsalt som fritidsdroger på bensinstationer och bekvämligheter butiker i USA, liknande marknadsföringen för Spice och K2 som rökelse.

Utseende

Hydrokloridsaltet existerar som ett mycket fint kristallint pulver; den är hygroskopisk och tenderar därför att bilda klumpar, som liknar något som strösocker.

Dess färg kan variera från rent vit till en gulaktig-tan och har en lätt lukt som förstärks när den färgas. Föroreningar kommer sannolikt att bestå av antingen pyrrolidin eller alfa-dibromerade alkylfenoner – respektive från antingen överskott av pyrrolidin eller ofullständig aminering under syntesen.

Dessa föroreningar står sannolikt för dess missfärgning och fiskaktig (pyrrolidin) eller bromliknande lukt. , som förvärras vid exponering för luft, fukt eller baser

Köp MDPV (Methylenedioxypyrovalerone) Online - Fentanyl WorldHur man köper MDPV-pulver, var man kan köpa MDPV-pulver

Effekter av MDPV Powder (Metylendioxi pyrovalerone

MDPV-pulver fungerar som ett stimulerande och har rapporterats ge effekter liknande de av kokain, metylfenidat och amfetamin.

De primära psykologiska effekterna har en varaktighet på ungefär 3 till 4 timmar, med efterverkningar som takykardi, högt blodtryck och mild stimulering som varar från 6 till 8 timmar.

Höga doser har observerats orsaka intensiva, långvariga panikattacker hos stimulantiaintoleranta användare, och det finns anekdotiska rapporter om psykoser från sömnabstinens och beroende vid högre doser eller mer frekventa doseringsintervall.

Det har också noterats upprepade gånger. för att framkalla oemotståndliga sug efter att åter administrera.

Rapporterade intagssätt inkluderar oral konsumtion, insufflation, rökning, rektal och intravenös användning. Den förmodas vara aktiv vid 3–5 mg, med typiska doser som sträcker sig mellan 5–20 mg.

Vid analys hos möss orsakar upprepad exponering för MDPV inte bara en ångestframkallande effekt utan också ökat aggressivt beteende, en egenskap som redan har observerats hos människor. Precis som med MDMA orsakade MDPV också en snabbare anpassning till upprepad social isolering.

En korsensibilisering mellan MDPV och kokain har bevisats. Dessutom återställer både psykostimulantia, MDPV och kokain, det drogsökande beteendet gentemot varandra, även om återfall i drogbruk är alltid mer uttalat med det konditionerande läkemedlet.

Dessutom kräver minnen associerade med MDPV mer tid för att släckas. Hos MDPV-behandlade möss utlöser också en primingdos av kokain betydande neuroplasticitet, vilket innebär en hög sårbarhet för dess missbruk.

Långsiktiga effekter av MDPV (Metylendioxipyrovaleron)

Långtidseffekterna av MDPV på människor har inte studerats, men det har rapporterats att möss behandlade med MDPV under tonåren visar förstärkande beteendemönster för kokain som är högre än kontrollgrupperna.

Dessa beteendeförändringar är relaterade till förändringar av faktoruttryck som är direkt relaterade till missbruk. Allt detta tyder på en ökad sårbarhet för kokainmissbruk.

Metabolism | Hur man köper MDPV-pulver

MDPV-pulver genomgår CYP450 2D6, 2C19, 1A2 och COMT fas 1-metabolism (lever) till metylkatekol och pyrrolidin, som i sin tur är glukuronerade (uridin 5′-difosfo) -glukuronosyl-transferas) vilket gör att det kan utsöndras via njurarna, med endast en liten del.

Inget fritt pyrrolidin kommer att detekteras i urinen. Molekylärt ses detta som demetylenering av metylendioxipyrovaleron (CYP2D6), följt av metylering av den aromatiska ringen via katekol-O-metyltransferas.

Hydroxylering av både den aromatiska ringen och sidokedjan sker sedan, följt av oxidation av pyrrolidinringen till motsvarande laktam, med efterföljande lossning och ringöppning till motsvarande karboxylsyra.

Köp MDPV online

Detektion i biologiska prover

MDPV-pulver kan kvantifieras i blod, plasma eller urin genom gaskromatografi-masspektrometri eller vätskekromatografi-masspektrometri för att bekräfta en diagnos av förgiftning hos inlagda patienter eller för att tillhandahålla bevis i en medicinsk juridisk dödsundersökning.

Blod- eller plasmakoncentrationer av MDPV förväntas ligga inom ett intervall av 10–50 μg/L hos personer som använder läkemedlet för rekreation, >50 μg/L hos berusade patienter och >300 μg/L hos offer för akut överdos.

Laglighet

I Storbritannien följer ACMDs rapport om substituerade katinonderivat, MDPV är ett klass B-läkemedel under The Misuse of Drugs Act 1971 (Ändring) Order 2010, vilket gör det olagligt att sälja, köpa eller inneha utan licens.

MDPV är specifikt listat som ett kontrollerat ämne i Finland (listat bilaga IV-ämne den 28 juni 2010), Danmark och Sverige. Var kan man köpa MDPV

I Sverige har en 33-årig man dömts till sex års fängelse av Hovrätt för innehav av 250 gram MDPV som hade förvärvats före kriminaliseringen . Hur man köper MDPV

MDPV är en av de viktigaste kemikalierna som finns i pulver som säljs som “badsalt”. Läkemedlets fullständiga namn är 3,4-Methylenedioxypyrovalerone. Men det finns faktiskt flera dussin olika kemikalier som kan hittas märkta som badsalt.

MDPV är bara en