köp diklazepam

$1.00

Diclazepam 2mg Pellets butik i Europa. Köp 2 mg diklazepampellets online med Bitcoin.

Diklazepam, är även känt som klorodiazepam, det är den senaste kemikalien från bensodiazepinklassen som erbjuds forskare för experiment. Denna produkt är diazepams 2’kloroanalog och även deklorazepams 1-metylanalog. Och dess formella namn är 7-klor-5-(2-klorofenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on. På grund av hur ny denna kemikalie är finns det gott om möjligheter för upptäckt.

IUPAC: 7-klor-5-(2-klorfenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-1 ,4-bensodiazepin-2-on
CAS NO: 2894-68-0
Synonymer: Klorodiazepam, 2′-kloro-diazepam
Formel: C16H12Cl2N2O
Renhet: ≥ 98,5 %
Utseende: Vita pellets

Köp Diclazepam 2mg Pellets med Bitcoin online, köp Diklazepam med Bitcoin.

En pellet kostar 1 USD – Minsta beställning på 200 pellets

Beskrivning

köp diclazepam| diclazepam köp| Diklazepam 2 mg pellets |

Köp diklazepam 2 mg pellets online

Köp diklazepam 2 mg pellets online är kortnamn för 7-klor-5-(2-klorfenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on och kan anses båda vara 2′-kloroanalogen av diazepam eller 1-metylanalogen av Delorazepam.

Köp diklazepam 2 mg pellets online Som med alla kemikalier som vi har i lager är diklazepam inte godkänt för någon typ av -vivo-forskning (dvs. inte på människor eller djur) eller för kliniska prövningar, och därför bör omedelbar läkarvård uppsökas om det intas av misstag. Se till att du följer standardpraxis för laboratoriesäkerhet, inklusive att använda lämpliga hud-, ögon- och klädskydd.

När du köper Diklazepam-pellets från Global Med House får du det bästa Diklazepam tillgängligt på marknaden idag

Vi är en av de mest pålitliga leverantörerna av forskningskemikalier i Europa och har funnits sedan början av den legala hög-/forskningskemikalieboomen.

Vi levererar endast äkta produkter av högsta kvalitet som klarar våra strikta kvalitetsriktlinjer från världens bästa producenter av psykoaktiva ämnen.

Vi har också våra egna laboratorier baserade i EU och östeuropeiska länder där vi producerar några av de högsta rena kemikalierna på planeten.

Vi har en utmärkt kundserviceinställning till vår verksamhet.

Diklazepam är i grunden en syntet tic-dämpande substans som tillhör en kemisk klass av bensodiazapiner och är besläktad med diazepam i dess egenskaper.

Bensodiazepinerna innehåller en grundläggande bensenring som är kopplad till en sjua -ledad diazepinring, med två kvävebeståndsdelar belägna vid R1 och R4. Kemiskt har diklazepam samma struktur, istället för vid R1-position ersätts diklazepam med en metylgrupp.

Köp diklazepam 2 mg pellets online. Bensodiazepinringen är kopplad till en ring av 2-klorerad fenyl vid R5, och även en klorgrupp är fäst vid R7 av bensylringen. Diklazepam innehåller också en ketongrupp som bildas genom dubbelbindning av syregrupp till diazepinringen vid R2-position

Diklazepampellet är också känd som klorodiazepam är en mindre känd ny depressiv substans av bensodiazepinklassen. Köp diklazepampellet, billig diklazepampellet 2mg till salu
Det är en strukturell analog av diazepam (Valium) och rapporteras ge liknande effekter.
Subjektiva effekter liknar diazepam och inkluderar ångestdämpande, disinhibition, antikonvulsiva medel. , hypnotiska, muskelavslappnande och minnesförlust. I djurstudier har den en styrka på ungefär tio gånger så stor som diazepam.

Fysiska effekter. Köp Diclazepam Pellet, Billig Diclazepam 2mg Pellet Till Salu

 • Muskelavslappning
 • Motorkontroll förlust
 • Andningsdepression
 • Yrsel
 • Sedation –
 • strong> När det gäller energinivåförändringar har detta läkemedel potential att vara extremt lugnande och resulterar ofta i ett överväldigande slöhetstillstånd.

På högre nivåer , gör detta att användarna plötsligt känner sig extremt sömnlösa och inte har sovit på flera dagar, vilket tvingar dem att sitta ner och i allmänhet kännas som om de ständigt är på väg att svimma istället för att ägna sig åt fysiska aktiviteter.

Denna känsla av sömnbrist ökar proportionellt mot doseringen och blir så småningom tillräckligt kraftfull för att tvinga en person till fullständigt medvetslöshet. Köp diklazepampellet, billig diklazepampellet 2mg till salu.

Kognitiva effekter Köp diklazepampellet, billig diklazepampellet 2mg till salu

De kognitiva effekterna av diklazepam kan delas upp i flera komponenter som successivt intensifieras proportionellt mot doseringen.
Det allmänna huvudutrymmet för diklazepam beskrivs av många som en av intensiv sedering och minskad hämning.
Den innehåller ett stort antal typiska depressiva kognitiva effekter. De mest framträdande av dessa kognitiva effekter inkluderar i allmänhet:

 • Amnesi
 • Disinhibition strong>
 • Ångestdämpning
 • Tankedeceleration
 • Analysdämpning
 • Tvångsmässig omdosering
 • Drömpotentiering
 • Känsloundertryckning – även om denna förening undertrycker främst ångest, den dämpar också andra känslor på ett sätt som är distinkt men mindre intensivt än för antipsykotika.
 • Vanföreställningar om nykterhet – Detta är den falska tron ​​att man är helt nykter trots uppenbara bevis på motsatsen såsom grav kognitiv funktionsnedsättning och oförmåga att helt kommunicera med andra. Det uppstår oftast vid höga doser.

After Effects

 • Tankade retardation
 • Tankedessorganisering
 • Irritabilitet. Köp Diclazepam Pellet, Billig Diklazepam 2mg Pellet Till Salu .
 • Drömpotentiering eller Drömmundertryckning
 • Rebound-ångest – Rebound-ångest är en vanlig observation effekt med ångestdämpande substanser som bensodiazepiner. Det motsvarar vanligtvis den totala varaktigheten som tillbringas under ämnets inflytande tillsammans med den totala mängden som konsumeras under en given period, en effekt som lätt kan ge sig själv till cykler av beroende och beroende.
 • Resterande sömnighet –  Medan bensodiazepiner kan användas som ett effektivt sömnframkallande hjälpmedel, kan deras effekter kvarstå på morgonen efteråt, vilket kan leda till att användarna känner sig “groggy” eller “tråkiga” i upp till några timmar.

Farliga interaktioner Köp Diclazepam Pellet, Billig Diclazepam 2mg Pellet Till Salu

Även om många läkemedel är säkra på sina egna kan de bli farliga och till och med livshotande när de kombineras med andra ämnen. Listan nedan innehåller några vanliga potentiellt farliga kombinationer, men kanske inte inkluderar alla.

Vissa kombinationer kan vara säkra i låga doser av varje men ökar ändå potentialen risk för dödsfall. Oberoende forskning bör alltid göras för att säkerställa att en kombination av två eller flera ämnen är säker före konsumtion.

Depressiva medel – Denna kombination kan leda till vid farliga eller till och med dödliga nivåer av andningsdepression.
Dessa ämnen förstärker muskelavslappning, sedering och minnesförlust som orsakas av varandra och kan leda till oväntad medvetslöshet vid höga doser.
Det finns också en ökad risk för kräkningar under medvetslöshet och dödsfall till följd av kvävning.
Om detta inträffar bör användare försöka somna i återhämtningsställning eller låta en vän flytta in dem i den.

Dissociativa – Denna kombination kan resultera i en ökad risk för kräkningar under medvetslöshet och dödsfall till följd av kvävning. Om detta inträffar bör användare försöka somna i återhämtningsposition eller be en vän flytta dem till den.

Stimulanter – Det är farligt att kombinera bensodiazepiner med stimulantia på grund av risken för överdriven berusning.
Stimulantia minskar den lugnande effekten av bensodiazepiner, vilket är den viktigaste faktorn som de flesta människor tar hänsyn till när de bestämmer deras berusningsnivå.
När stimulanten försvinner, försvinner effekterna av bensodiazepiner kommer att öka avsevärt, vilket leder till intensifierad disinhibition såväl som andra effekter.
Om de kombineras bör man strikt begränsa sig till att endast dosera en viss mängd bensodiazepiner per timme.
Denna kombination kan också potentiellt resultera i vid allvarlig uttorkning om vätsketillförseln inte övervakas. Köp Diclazepam Pellet, Billig Diclazepam 2mg Pellet Till Salu.

Ytterligare information

Quantity

100 pellets, 250 pellets