Punk Plus Legal High

$10.00

Beskrivning

Kalla alla punkare! Herbal Highs stödjer din antiauktoritära kamp med återkomsten av vår klassiska juridiska high Punk Plus. Tillbaka på 1970-talet (när den lagliga toppmarknaden var en mycket enklare plats) födde Punk upp ny musik och filosofi. Clash, Ramones och Sex Pistols predikade vikten av en autentisk rebellisk attityd och vi stödde det. Så småningom imploderade Punk i sig själv, med musiker för upptagna med att sniffa lim och kalla varandra posers, men vår Punk Plus lever vidare för att kämpa den goda kampen. Efter en rapport från Legal Highs styrelse för Science and Development, innehåller vår Punk Plus nu ingen BZP; effektiva resultat med sinnesfrid. Massrabatter tillgängliga. 2 x forskningskemiska pellets