Terfamex fentermin 30mg

$50.00

Terfamex Fentermina 30mg är ett anorexigent läkemedel, vilket betyder att det tjänar till att dämpa aptiten, en egenskap som gör den lämplig för behandling av övervikt och andra relaterade tillstånd.

Namn: Terfamex

Dosering: 30mg

Förpackning: 30 tabletter

A Paket kostar 50 USD

Minsta beställning 4-pack

Beskrivning

Terfamex Fentermina 30mg | terfamex till salu |erfamex para que sirve |

Vad är Terfamex Fentermina 30mg och vad är det till för?

Terfamex Fentermina 30mg är ett anorexigent läkemedel, vilket innebär att det tjänar till att dämpa aptiten, en egenskap som gör den lämplig för behandling av övervikt och andra relaterade tillstånd. De viktigaste är:
Som anorexigen, som ett hjälpmedel för att gå ner i vikt tillhandahålls som ett kosttillskott. Hjälp för behandling av fetma.

Terfamex Fentermina är ett läkemedel som bör användas under medicinsk övervakning. Det är viktigt att följa instruktionerna och inte missbruka dem för att undvika hälsoproblem.

Presentationer och administreringssätt Terfamex Fentermina 30mg

Terfamex 15 eller 30 mg kapslar som hydroklorid, i kartonger med 10 eller 30 stycken. De tillverkas av Medix Products under varumärket Terfamex.

Terfamex Fentermina 30 mg behandling kan vara upp till 12 veckor. Kapslarna ska tas på morgonen, en timme innan du provar maten. De måste sväljas helt med vatten eller annan vätska. Det rekommenderas inte att använda till äldre personer.

Kontraindikationer och varningar

Använd inte Terfamex Fentermina 30mg till personer med anorexi, psykiatriska störningar, sömnlöshet eller med allmän överdriven svaghet.
Allergier eller överkänslighet. Använd den inte om du är allergisk mot medicinen.

Blanda med alkohol. Alkohol ökar risken för sekundära symtom relaterade till cirkulationssystemet, såsom blodtrycksförändringar, bröstsmärtor och hjärtrytmstörningar.
Blanda med andra mediciner. Använd inte monoaminoxidashämmare eller antidepressiva medel.

Biverkningar Terfamex Fentermina 30mg

Den vanligaste biverkningen reaktioner med Terfamex Fentermina 30 mg kan drabba färre än 1 av 100 personer eftersom det tolereras väl av kroppen i normala doser. Dessa sekundära symtom inkluderar följande:
Matsmältningssystemet – Muntorrhet, illamående, kräkningar, förstoppning och diarré.
Centrala nervsystemet – rastlöshet, eufori, ångest, dåsighet, sömnlöshet, yrsel, tremor, huvudvärk, depression, ofrivilliga rörelser etc.
Cirkulationssystemet – Förhöjt blodtryck, hjärtklappning, bröstsmärtor, arytmier, takykardi etc.
Andra biverkningar som förekommer mer sällan är:
Suddig syn.
Onormal utvidgning av pupillen med fixerad iris.
Det är alltid lämpligt att meddela läkaren om eventuella sekundära symtom, både de som förekommer på listan och alla andra. Detta gör att läkaren kan utvärdera behandlingen och fatta de mest bekväma besluten för din hälsa. Du kan också använda Acxion Fentermina för behandling av övervikt.